Uddrag fra reklamefolder 1981

"Begyndelsen til Limfjordskoret blev lagt i eftersommeren 1976, da der blev taget initiativ til korets oprettelse af nogle mennesker, der gerne ville synge sammen. Oprettelsen skete som aftenskolehold under A.O.F. i Skive, og man startede det første år med sytten medlemmer, der alle var med ved den nye sæsons begyndelse en »åbent-hus«-aften, og derved kom koret op på 27 medlemmer. 

I 1978 kom mændene med 9 stk. så det blev et blandet kor på 45 medlemmer. Siden er koret vokset ved hver sæsons start, så det nu tæller 68 medlemmer, heraf 13 mænd. 

Ved 1980/81 sæsonens start blev der dannet et begynderkor af de nye, der ville være med til at synge, og det var meningen, at de efter at have prøvet kræfter med korsang, skulle »sluses« over i det bestående kor, hvilket skete i slutningen af oktober. Der var dog mulighed for, at øvede kunne træde direkte ind i koret. 

Til at varetage korets aktiviteter dannedes i okt. 1978 foreningen »Limfjordskoret«. En bestyrelse på 7 medlemmer tager sig af de løbende forretninger. Indadtil gælder det især nodearkivet og meddelelser til medlemmerne om kommende arrangementer. Udadtil drejer det sig om medvirken ved disse, egne arrangementer og meddelelser til pressen, hvilket har betydning for publikums kendskab til os. 

Siden korets start har der været bud efter det, og det skyldes ikke mindst korets unge dygtige dirigent, musikpædagog Anni Svendsen. Netop af hendes begejstring og sangglæde har koret fået et bredt repertoire at arbejde med, så det har kunnet underholde mange steder. Repertoiret spænder således lige fra danske sange, engelske sange, dele af oratorier og viser til moderne rytmer, og endelig ikke at forglemme, julens sange og salmer. Koret har da også underholdt på flere plejehjem, været med til en del julekoncerter i kirker i Skives omegn, og endelig skal nævnes at koret fik optaget et forårsprogram af Danmarks Radio i foråret 1980, og udsendtes i regionalradio Vestjylland. ”