Korstævner

 

Limfjordskoret deltager jævnligt i stævner og arrangementer sammen med andre kor. Som eksempler herpå kan nævnes:

Vestjyske Folkekor

Limfjordskoret er medlem af Vestjyske Folkekor og deltager jævnligt i deres arrangementer – næste gang i forårsstævnet i Vildbjerg d. 23. februar 2019.

Forårskoncerter på Spøttrup Borg

Torsdag d. 26. april 2018 deltog vi for 16. år i træk i forårskoncerten på Spøttrup Borg. Denne gang optrådte Limfjordskoret sammen med Sallingkoret, Håndværkerkoret og børnekoret Malva.

Landsstævne i Herning

25.-27. maj 2017 var vi 5 fra Limfjordskoret, som deltog i Danske Folkekors landsstævne i Herning. Det var en fantastisk og uforglemmelig oplevelse.

Voksenkorstævne i Skive

Både i november 2015 og 2016 var vi en del fra koret, som brugte en lørdag på at deltage i voksenkorstævne i Skive med Erik Sommer som dirigent - og i 2018 med Ole Jørgensen som dirigent.

Pinsekor

Mandag d. 25. maj 2015 var der pinsegospel i Skive Anlæg med Ole Jørgensen som dirigent. Nogle af Limfjordskorets medlemmer var med.

Gospelworkshop

Lørdag d. 17. januar 2015 var vi 13 kormedlemmer, som deltog i gospel-workshop i Houlkær Kirke med Hans Christian Jochimsen som dirigent.

Skivekor13

En sammenslutning af 9 kor fra Skive-egnen afholdt en fælles koncert med omkring 300 korsangere d. 25. maj 2013 i Kulturcenter Limfjord. Temaet var Jeppe Aakjær-sange med nykomponerede melodier.

Teaterlyskoncert på Domkirkepladsen i Viborg

I anledning af Viborgs 950 års jubilæum som bispestad og handelsby blev der opført en historisk teaterlyskoncert med deltagelse af mange sangere fra forskellige kor på egnen d. 28. maj 2010. 10 af Limfjordskorets medlemmer deltog.

Nytårskoncert 2009 - operakor

Den 10. og 11. januar 2009 opførte Limfjordskoret nytårskoncerter i Skive og Thisted sammen med Skive Symfoniorkester, Det Jyske Ensemble og andre af egnens kor samt solister. Repertoiret var opera- og operettemusik.