Korstævner

 

Limfjordskoret deltager jævnligt i stævner og arrangementer sammen med andre kor. Som eksempler herpå kan nævnes:

 

Voksenkorstævne i Skive

Lørdag d. 6. november 2021 var vi 8 medlemmer af Limfjordskoret, som deltog i voksenkorstævne i Skive med Erik Sommer som dirigent Dette har været en dejlig tradition i en del år.

Vestjyske Folkekor

Limfjordskoret er medlem af Vestjyske Folkekor og deltager jævnligt i deres arrangementer – f.eks. forventer vi at deltage i 130-års jubilæumsstævnet i foråret 2022.

Forårskoncerter på Spøttrup Borg

Torsdag d. 9. maj 2019 deltog vi for 17. år i træk i forårskoncerten på Spøttrup Borg. Denne gang optrådte Limfjordskoret sammen med Sallingkoret, Skive Musikskoles Kor og Skiveegnens Herrekor.

Landsstævne i Herning

25.-27. maj 2017 var vi 5 fra Limfjordskoret, som deltog i Danske Folkekors landsstævne i Herning. Det var en fantastisk og uforglemmelig oplevelse.

Pinsekor

Mandag d. 25. maj 2015 var der pinsegospel i Skive Anlæg med Ole Jørgensen som dirigent. Nogle af Limfjordskorets medlemmer var med.

Gospelworkshop

Lørdag d. 17. januar 2015 var vi 13 kormedlemmer, som deltog i gospel-workshop i Houlkær Kirke med Hans Christian Jochimsen som dirigent.

Skivekor13

En sammenslutning af 9 kor fra Skive-egnen afholdt en fælles koncert med omkring 300 korsangere d. 25. maj 2013 i Kulturcenter Limfjord. Temaet var Jeppe Aakjær-sange med nykomponerede melodier.

Teaterlyskoncert på Domkirkepladsen i Viborg

I anledning af Viborgs 950 års jubilæum som bispestad og handelsby blev der opført en historisk teaterlyskoncert med deltagelse af mange sangere fra forskellige kor på egnen d. 28. maj 2010. 10 af Limfjordskorets medlemmer deltog.

Nytårskoncert 2009 - operakor

Den 10. og 11. januar 2009 opførte Limfjordskoret nytårskoncerter i Skive og Thisted sammen med Skive Symfoniorkester, Det Jyske Ensemble og andre af egnens kor samt solister. Repertoiret var opera- og operettemusik.